Serwer WWW

Każdy komputer podłączony do sieci Internet jest jej częścią. Posiada swój własny adres, który nazywa się adresem IP. Podobnie jak każda osoba na Ziemi posiada swój adres, który umożliwia jej zlokalizowanie, tak adres IP każdego komputera pozwala na zlokalizowanie jego miejsca w sieci.
Adres IP są to cztery liczby od 0 do 255, połączone kropkami, przykładowo -217 . 96 .115 . 92. W Internecie nie mogą istnieć komputery, które miałyby ten sam adres, gdyż nie możliwe byłoby ich rozróżnienie.
Do Internetu podłączone są również specjalne komputery, tzw. serwery. Pracują one 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie są one w ogóle wyłączane. Uruchomione są na nich specjalne programy (które również nazywa się serwerami), świadczące różne usługi, np. usługę WWW, czy też usługę poczty elektronicznej. Tak jak nasz własny komputer, jeśli jest podłączony do Internetu, posiada unikalny numer JP (adres), tak te specjalne komputery także posiadają takie adresy.
Kiedy napiszemy własną stronę WWW musimy ją wysłać do takiego specjalnego komputera (serwera). Dzięki temu, nawet gdy wyłączymy nasz komputer, każdy może oglądać naszą stronę. Aby obejrzeć tak wysłaną witrynę, w swojej przeglądarce internetowej trzeba wpisać odpowiedni adres. Oczywiście specjalny program (serwer) moglibyśmy zainstalować również u siebie w domu, ale wówczas nasz komputer musiałby być cały czas włączony i być bardzo szybki, gdyż w jednym momencie, mogłoby chcieć przeczytać naszą stronę kilkaset osób. Dlatego takie rozwiązanie rzadko bywa praktykowane.
Bardzo ciężko byłoby się posługiwać adresami w postaci liczb. Dlatego wprowadzono tzw. domeny.

Domena jest to nazwa składająca się z kilku członów oddzielonych kropką. Przykładowo domena www.google.pl. Składa się z trzech członów: www, google i pi.
W Internecie uruchomione są jeszcze inne specjalne komputery, tzw. serwery DNS. Te komputery są jakby książkami telefonicznymi. Każdej domenie (a więc nazwie słownej) przypisane są tam odpowiednie adresy IP (liczby).