Tento dokument je překladem článku "Web Style Sheets home page".
Původní verze dokumentu se vyskytuje pouze na webových stránkách http://www.w3.org/Style/CSS/members.php3
Tento překlad není oficiální dokument W3C.
Veškerá autorská práva W3C.
Tento dokument může obsahovat překladatelské chyby a překlepy.
Podle: Peter Novak

Kaskádování Stylů
Pracovní skupina CSS

(This page uses CSS style sheets)

Pracovní skupina CSS [odkaz pouze pro členy skupiny] je zodpovědná za práce nad tabulkami stylů CSS.

Mailingový list www-style@w3.org a jeho arch í vy jsou přístupné všem zájemcům. Ka ždý se může zapsat na list (viz: v í ce informac í ). Je to nejlep ší m ísto pro veden í diskuz í , protože členové pracovní skupiny se budou moci s nimi seznámit. Nevyužívejte prosím list pro kladení otázek typu “Jak to mám udělat?” Odpovědi na takovouto otázku lze nalézt na stránk á ch comp­.infosystems­.www­.authoring­.stylesheets (“ciwas”) nebo “Výuka CSS.”

Aktuální pracovní verze specifikace CSS je přístupná a zpracována na stránce “aktualne prace”. V březnu 2008 skupina začala využívat Tracker, který umožňuje vytváření seznamů problémů, úkolů a členů. Stojí za to seznámit se se statutem pracovní skupiny (verze 2008-2010).

Členové skupiny

Je přístupný kompletní seznam členů organizace W3C, kteří se zúčastňují prací pracovní skupiny CSS.(Informace o členství ve W3C: “Jak se stát členem W3C”.)

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, CSS-kontakt
22/01/ 2004. Naposledy aktualizováno $Datum: 2009/06/02 12:47:20 $ GMT