Background color

Ustawianie koloru tła

Kolor tła (po angielsku background color) ustawniane są w arkuszach CSS dla wszsytkich elementów. W poniższym przykładzie ustawmy kolor tła dla całego elementu <body>:

BODY {background-color:#FF6666;}